Zoeken
Sluiten

BHV of EHBO cursus volgen

De vraag wat het verschil is tussen een cursus BHV en een cursus EHBO houdt veel mensen bezig. Zomaar zeggen dat BHV een soort van EHBO voor bedrijven is dekt de lading niet helemaal. In dit artikel ga ik in op de verschillen tussen deze 2 trainingen.

Tijdens een EHBO cursus leer je Eerste Hulp bij Ongelukken toe te passen. Dat kan in je naaste omgeving zijn, op je werk en eigenlijk overal waar een ongeval plaatsvindt.

Een EHBO-er heeft veel kennis van het verlenen van eerste hulp. Meer zelfs dan een BHV-er. Een EHBO-cursus kan door iedereen worden aangevraagd en uitgevoerd. Een BHV-cursus doe je alleen bedrijfsmatig. Een BHV-er verleent óók eerste hulp maar kan daarnaast ook een pand ontruimen en brand bestrijden.

Hier vind je de belangrijkste verschillen tussen de 2 trainingen.

EHBO cursus

Een EHBO cursus behandelt o.a. de volgende onderwerpen:

 • Slachtoffer in veiligheid brengen en toestand beoordelen
 • Huidwonden behandelen
 • Bloedingen
 • Reanimeren
 • Brandwonden
 • Stabiele zijligging
 • Shock
 • Bewegingsletsels
 • Waterongevallen
 • Temperatuurletsels

BHV cursus

Bij een BHV cursus krijg je o.a. de volgende onderwerpen gedoceerd:

 • Delen van de EHBO
 • Brand en ontruiming
 • Melden van incidenten
 • Wanneer je moet blussen
 • Blustechnieken
 • De bediening van blusmiddelen

EHBO en BHV trainingen vereisen meestal geen voorbereiding. Let er a.u.b. op dat de BHV cursus niet meer meetelt met code 95. Vraag altijd vooraf even of de inhoud van de cursus precies correspondeerd met bovenstaande en bespreek je persoonlijke eisen.