Zoeken
Sluiten

De beste plaats voor een rookmelder

In tegenstelling tot landen zoals Engeland en Frankrijk, is het in Nederland niet verplicht om een rookmelder in uw woning te hebben. Toch zijn 70 procent van alle gebouwen voorzien van een rookalarm. In het nieuwe bouwbesluit is wel vastgelegd dat alle nieuwbouwwoningen moeten worden voorzien van een optische rookmelder die is aangesloten op het lichtnet. Maar steeds meer eigenaren van bestaande woningen besluiten om zo’n apparaat te plaatsen. En waarom ook niet. Rookmelders zijn niet duur, maar kunnen een groot verschil maken in het geval van brand. Mits u de plek van de rookmelder correct hebt.

Wat is de ideale plek voor een rookmelder?

Als u een rookmelder wilt installeren, dan is het natuurlijk belangrijk dat deze optimaal kan werken. Daarom moet u zichzelf afvragen waar de rookmelder te plaatsen. Ten eerste moet dit natuurlijk op een plaats zijn waar u hem altijd kunt horen. Geadviseerd wordt om op elke verdieping minstens één apparaat op te hangen, op zo’n manier dat u een alarm in elk gedeelte van het huis kunt horen. Ten tweede is het ook belangrijk dat de plek van de rookmelder niet warmer is dan de rest van het huis en dat hij niet te dicht bij de keuken of de badkamer wordt gehangen.

Mijd dus plaatsen boven een verwarmingselement, bijvoorbeeld. Keukens en badkamers zullen de rookmelder doen afgaan ook als er geen brand is. Hier kunt u beter een warmtemelder plaatsen. Als laatste hangt u de rookmelders uit de buurt van ventilatiekanalen. Plaats de rookmelders het liefst midden op het plafond zo ver mogelijk van de muur en deuren af. Waar u de rookmelder gaat plaatsen is erg belangrijk als u wilt dat deze goed werkt.

Het nut van een rookmelder

Als u de plek van uw rookmelder goed hebt, dan zal deze het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood als er brand uitbreekt in uw woning. In Engeland, nadat het verplicht werd om rookmelders in huis te hebben, daalde het dodental met maar liefst 40 procent. Een rookmelder kan vroegtijdig een brand signaleren en degenen die zich op dat moment in de woning bevinden hiervan waarschuwen. Zo kan het gebouw op tijd worden ontruimd, kan de brandweer tijdig worden ingeschakeld en wordt blijft de schade hopelijk beperkt tot een minimum. Vraag uzelf dus van tevoren goed af waar de rookmelder te plaatsen, zodat deze optimaal kan functioneren.