Zoeken
Sluiten

Voorkom een ramp met een rookmelder

U komt ze regelmatig tegen; rookmelders. Deze apparaten hebben twee functies. Ten eerste signaleren ze een brand en ten tweede waarschuwen ze iedereen die zich op dat moment in het gebouw bevindt. Daarnaast kunnen rookmelders ook verbonden zijn met een alarmcentrale en direct de brandweer waarschuwen.

En als uw pand erg groot is dan kunt u verschillende rookmelders met elkaar in verbinding stellen, zodat ze allen tegelijkertijd afgaan wanneer één melder rook signaleert. In landen zoals Engeland en Frankrijk is het verplicht een goed werkende rookmelder te hebben. Maar is de rookmelder verplicht in Nederland?

Rookmelders in Nederland

In Nederland zijn rookmelders nog niet verplicht, ook al dringt de brandweer hier wel sterk op aan. In Engeland is bijvoorbeeld gebleken dat nadat daar de rookmelder verplicht werd in 1992, het aantal doden als gevolg van brand met 40 procent is gedaald. In Nederland heeft bijna 70 procent van de huizen een rookmelder.

In het nieuwe Bouwbesluit is verplicht gemaakt dat nieuwbouwwoningen standaard worden uitgerust met een optische rookmelder die is aangesloten op het lichtnet. Volgens de brandweer zou dit percentage dus veel hoger moeten zijn, zodat grote rampen kunnen worden voorkomen. Het is nu echter nog niet zo dat een rookmelder verplicht is in al bestaande woningen.

Hoe werkt een rookmelder?

Rookmelders zijn simpel gezegd uitgevonden om een brand vroegtijdig de signaleren en hier vervolgens een alarm voor af te geven. Dit betekent dat degenen die zich op dat moment in het gebouw bevinden worden gewaarschuwd en vroegtijdig het gebouw kunnen verlaten. Dit is zeer waardevol als u slaapt en uw reukvermogen is uitgeschakeld. Het inademen van rook is vaak nog gevaarlijker dan de brand zelf.

De soorten rookmelders en de plaatsing

Het is dus verstandig dat u zich, al voordat de rookmelder verplicht wordt, hierin verdiept. Dit kan vooral waardevol zijn als u nog geen of niet voldoende rookmelders hebt of ze zijn al een tijd niet getest. Als u nu een rookmelder aanschaft, dan zal dit een optische rookmelder zijn. Deze zenden een lichtbundeltje uit die het alarm doet afgaan als deze wordt onderbroken.

Ionisatierookmelders, die werken met een radioactieve bron, worden sinds 2006 niet meer verkocht. De reden hiervoor is dat optische rookmelders een beginnende smeulbrand sneller kunnen detecteren. Heeft u uw rookmelder aangeschaft, dan plaatst u deze het beste in het midden van het plafond, minstens één per verdieping. Plaats hem altijd een halve meter van de muur af, niet in een luchtstroom, niet op een warme plaats en niet in de buurt van de douche of keuken.

Wacht dus niet tot hier de rookmelder verplicht wordt, maar laat u ook vroegtijdig voor een mogelijke ramp waarschuwen. Zo kunt u rustig het gebouw verlaten en tijdig de brandweer in kunt schakelen.