Zoeken
Sluiten

Een vluchtmasker; het verschil tussen leven en dood

Als woningeigenaar heeft u vast goed nagedacht over wat te doen als er een brand uitbreekt. Misschien heeft u rookmelders geplaatst, een CO melder, een branddeken en een brandblusser en op de bovenste verdiepingen heeft u brandladders klaarliggen om makkelijk de woning te kunnen verlaten.

Het grootste probleem bij brand zijn vaak niet de vlammen, maar de rookontwikkeling en iedere inwoner is in groot gevaar om te stikken. Als u veilig uw woning wilt kunnen verlaten, dan kunt u hiervoor ook een vluchtmasker kopen.

Wat is een vluchtmasker?

Vluchtmaskers zijn speciaal ontwikkeld om de drager bij brand te beschermen tegen rook, koolmonoxide en andere brandgassen. Het masker wordt over het hoofd geplaatst waarna een filter alle ingeademde lucht eerst schoon filtert voordat u het kunt inademen. Vaak zijn deze filters niet langer te gebruiken dan een kwartier, maar u krijgt er genoeg tijd mee om het brandende gebouw te verlaten. 

Een vluchtmasker maakt dus geen gebruik van extra zuurstoftoevoer, het filtert enkel en alleen de bestaande lucht zodat u naar buiten kunt. Gaat u een vluchtmasker kopen, dan zal u zien dat u deze in een groot aantal situaties kunt gebruiken.

Soorten vluchtmasker

Een vluchtmasker kunt u dus gebruiken als u zichzelf in een brandend gebouw bevindt. Het beschermt u tegen de rook en de gassen die daarbij vrijkomen zodat u veilig naar buiten kunt. Er zijn echter ook vluchtmaskers die u beschermen tegen bepaalde gassen, zoals ammoniak, zwaveldioxide of organische dampen.

Deze laatste worden vaak bij werkplaatsen neergelegd waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Denk dus goed na over het soort masker dat u nodig heeft, voordat u een vluchtmasker gaat kopen.

De beste bewaarplek voor vluchtmaskers

Het is moeilijk om te bepalen wat de beste bewaarplaats is voor uw vluchtmasker. Echter, er zijn enkele punten waarmee u een beslissing kunt maken. Ten eerste stijgt rook altijd, dus de bovenste verdiepingen zullen het het zwaarst te verduren krijgen. Ten tweede is het aanzienlijk makkelijker uw woning te verlaten via de benedenverdieping dan van een verdieping boven.

Daarnaast moet u vaak als u van boven komt door een grote walm rook heen voordat u beneden bent. De beste plaats om uw vluchtmasker te bewaren is dan ook op een verdieping en dan onder uw bed, of in de gang. Hier zal het het meest nodig zijn. Natuurlijk kunt u ook altijd meer dan één vluchtmasker kopen en deze op strategische plaatsen neerleggen in huis. Deze zijn niet duur, maar u redt er wel levens mee.