Zoeken
Sluiten

De beste EHBO doos voor uw bedrijf

In Nederland is het voor particulieren niet verplicht een EHBO-koffer in huis te hebben, maar voor bedrijven is dit een ander verhaal. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht een EHBO-koffer beschikbaar te stellen aan de Bedrijfshulpverleners (BHV’ers).

Bedrijfshulpverlening is deel van de Arbowet die omschrijft dat elke werkgever maatregelen moet treffen voor onder andere het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Daarom ziet u regelmatig de bekende oranje EHBO-koffers hangen in alle bedrijven (met uitzondering van eenmansbedrijven) waar personeel in dienst is.

Er zijn twee standaard EHBO-koffers voor uw bedrijf samengesteld en deze worden ook wel EHBO-koffer A en EHBO-koffer B genoemd.

Het verschil tussen EHBO-koffer A en B

Het verschil tussen de twee soorten EHBO-koffers voor bedrijven zijn niet groot. Vaak wordt onderscheid gemaakt door naar het aantal werknemers in een bedrijf te kijken. EHBO-koffer A is geschikt voor een totaal van meer dan 25 werknemers en koffer B voor minder dan 25 personen. De EHBO-koffer A is dus groter en bevat meer artikelen dan de EHBO-koffer B. Daarnaast is er ruimte voor u om uw eigen producten toe te voegen, mocht u dit willen.

De inhoud van de EHBO-koffer

Ook de inhoud van de koffer is niet wettelijk bepaald, maar een EHBO-koffer voor uw bedrijf dient een aantal vaste artikelen te bevatten die dus ook weer tijdig moeten worden aangevuld. De lijst is vrij lang, maar enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld een reddingsdeken, een beademingsdoekje, desinfectant, hechtpleister, handschoenen, gaaskompressen, hydrofiele zwachtels en een mitella.

Deze artikelen worden als richtlijn gegeven en het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf dat de EHBO-koffer wordt gecontroleerd en aangevuld. Het is echter ook mogelijk om hier een professioneel bedrijf voor in te huren, zodat uw doos periodiek wordt schoongemaakt, de artikelen worden gecontroleerd op houdbaarheid en een goedkeuringssticker wordt geplaatst.

Enkele aandachtspunten

Als bedrijf moet u naast beschikken over een goede EHBO doos ook voldoen aan een aantal richtlijnen die omtrent het gebruik van de doos in het leven zijn geroepen. U kunt bijvoorbeeld niet één EHBO doos voor uw bedrijf kopen en denken dat u nu klaar bent. Elke unit moet zo’n koffer ter beschikking hebben en met unit wordt bijvoorbeeld de werkplaats of het kantoor bedoeld.

Daarnaast moet de koffer binnen 30 seconden bereikbaar zijn voor elke BHV’er en moeten de inhoud, zowel als de houdbaarheid van de artikelen minstens elk jaar worden gecontroleerd. Zo kunt u op uw bedrijf ook snel ingrijpen in het geval van een verwonding of ander ongeluk en bent u bovendien volledig in overeenstemming met wat er in de Arbowet is vastgelegd.