Zoeken
Sluiten

Melders: essentieel voor veilig wonen en werken

Om veilig te kunnen wonen en werken, zijn melders onmisbaar. Door middel van melders wordt u snel geattendeerd op gewijzigde omstandigheden die levensbedreigend kunnen zijn. Denk hierbij aan rookvorming, hitte, koolmonoxide, gasvorming of waterlekkage. Doordat de melder u waarschuwt, heeft u een grotere kans om te ontsnappen. Bereidt u daarom goed voor en schaf de typen sensors aan die passend zijn voor uw situatie. Er zijn verschillende soorten melders die u kunnen waarschuwen voor gevaar: de rookmelder, hittemelder, koolmonoxidemelder, gasmelder en watermelder.

Rookmelder

Eén van de bekendste melders is de rookmelder. Een rookmelder reageert op rook en zal dus in een vroeg stadium van brand afgaan. Uit onderzoek is gebleken dat de overlevingskansen met een rookmelder in huis vele malen groter zijn dan zonder rookmelder. In huizen die nieuw worden gebouwd, worden zelfs rookmelders standaard geplaatst. De waarde van deze sensors wordt dus steeds meer ingezien. Omdat brand zich snel verspreidt, is tijdige signalering noodzakelijk.

Hittemelder

Een hittemelder slaat alarm wanneer de temperatuur plotseling stijgt. Een hittemelder is goed bruikbaar in ruimtes waar veel rook en stoom kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn douche, garage of keuken. Waar een rookmelder afgaat bij rook, gaat een hittemelder alleen af wanneer het waarneemt dat de temperatuur plotseling stijgt. Hittemelders gaan wel relatief laat af en zijn dus niet bij uitstek geschikt voor plaatsen waar kans is op smeulbrand, bijvoorbeeld in een woning. Wanneer u een rookmelder plaatst op andere plekken in uw woning kan het wel nuttig zijn een hittemelder erbij te gebruiken.

Koolmonoxidemelder

Iedereen die een kachel, open haard of geiser heeft, heeft kans op koolmonoxidevergiftiging. Het gevaarlijke van koolmonoxide is dat het gas onzichtbaar is. U kunt het ook niet ruiken en proeven en het gas kan dodelijk zijn. Een koolmonoxidemelder is een essentieel onderdeel voor veiligheid in huis. De koolmonoxidemelder signaleert wanneer er een te hoge concentratie koolmonoxide in huis is en geeft door middel van een alarm een waarschuwingsteken af.

Gasmelder

Een gasmelder is een melder die een te hoog gas gehalte detecteert. Er zijn verschillende gasmelders voor verschillende soorten gassen. Wanneer u bijvoorbeeld kookt op aardgas, schaf dan een aardgasmelder aan. Zoekt u een gasmelder voor een caravan of een boot? Koop dan een propaan-butaangasmelder.

Watermelder

Dan zijn er nog melders om waterlekkage te registreren. Als u een watermelder plaatst op de plek waar een lekkage of waterschade kan ontstaan, dan bent u snel genoeg gealarmeerd om de lekkage te verhelpen. Deze watermelders zijn onder andere geschikt voor boten of om te plaatsen op de bodem van de ruimte van de CV ketel.

Welke melders heb ik thuis nodig?

Het is verstandig om op iedere verdieping van uw huis een rookmelder te plaatsen.

Het beste kunt u de melders van rook in het trapgat plaatsen. Rook stijgt op, dus op deze manier wordt u snel gealarmeerd wanneer er beneden brand uitbreekt. Ook is het raadzaam om deze melders in de buurt van apparaten te hangen, bijvoorbeeld bij de wasmachine. Een watermelder kunt u plaatsen naast de wasmachine, om erop geattendeerd te worden wanneer de machine water lekt. Tevens kunt u deze melders in de CV ruimte plaatsen.

Een koolmonoxidemelder is aan te raden om te plaatsen in de ruimte waar de CV ketel staat. Heeft u een gashaard of geiser in huis? Ook dan is het raadzaam om daar een koolmonoxidemelder te plaatsen. Plaats voor de zekerheid ook een koolmonoxidemelder in de slaapkamer. Een hittemelder is het meest geschikt om te plaatsen in een keuken of badkamer. Plaats deze sensors nooit te dicht bij de bron van warmte. Anders bestaat er een kans dat de melders onnodig afgaan.

Wat voor onderhoud hebben de melders nodig?

Het is voor het functioneren van de melders belangrijk dat ze stofvrij worden gehouden. Hierdoor worden rook, hitte, water en gas snel gedetecteerd. Doe dit eens per maand met een stofdoek of met een stofzuiger. Ook is het essentieel dat u de sensors geregeld controleert. Het handigst is om hiervoor een vaste dag in de maand te kiezen, zodat u het niet vergeet. Op veel melders zit een testknop, waardoor u makkelijk kunt controleren of de melders nog functioneren.

Vervang de batterijen van de melders alleen als ze leeg zijn. Sommige melders hebben geen batterijen die vervangen kunnen worden. In dat geval is het raadzaam ze na tien jaar te vervangen door een nieuw exemplaar. Ook sensors waarvan de batterijen wel kunnen worden vervangen, moeten eens per tien jaar vervangen worden. Let tot slot op dat u de gaatjes bij de melder altijd vrijhoudt. Dus pas bij rookmelders bijvoorbeeld op dat u de melders niet mee verft wanneer u het plafond aan het witten bent.

Waar moeten de melders hangen?

Om een goede werking van de melders te waarborgen is het van belang dat zij op de juiste positie worden aangebracht. De rookmelder moet op het plafond worden geplaatst, in het midden van de ruimte of het trapgat. Bij een hittemelder is het noodzakelijk dat het aan het plafond, maar niet te dicht bij een warmtebron installeert. Watermelders plaatst u op de bodem van de plek waar mogelijk water kan vrijkomen.

Het is belangrijk dat koolmonoxidemelders op ongeveer 1.40 meter hoogte op de muur geplaatst worden en op circa twee meter van het verbrandingsapparaat, omdat koolmonoxide een gas is dat zich gelijkmatig over de ruimte verspreidt. In slaapkamers moet de melder op slaaphoogte worden gemonteerd. De gasmelder moet ongeveer dertig centimeter onder het plafond en binnen enkele meters van de gasbron worden gepositioneerd.