Zoeken
Sluiten

Heb je je ooit afgevraagd wat er precies gebeurt tijdens een BHV cursus? Misschien ben je nieuwsgierig naar de vaardigheden die je kunt verwerven of hoe zo’n training er eigenlijk uitziet. 

Bereid je voor om te leren, te verkennen en misschien zelfs geïnspireerd te raken om zelf een BHV’er te worden. Lees verder en ontdek wat er gebeurt tijdens een BHV cursus en waarom het zo belangrijk is voor jou en je collega’s!

Wat is een BHV cursus?

Een BHV cursus is bedoeld om deelnemers op te leiden tot bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Deze cursussen worden gegeven door gespecialiseerde bedrijven. Daarbij is de ene BHV cursus de andere niet, zoals je kunt zien uit het aanbod van 101BHV.nl.

Wat zij allemaal echter gemeen hebben, is dat ze werknemers van een bedrijf in staat stellen   om adequaat te handelen in noodsituaties om de veiligheid van anderen te waarborgen. Tijdens de cursus leren deelnemers een breed scala aan vaardigheden en kennis, variërend van eerste hulp en reanimatie tot brandbestrijding en ontruiming.

Een uitstapje naar de Arbowet

Iedereen die werkt voor een bedrijf of instelling heeft de term BHV ongetwijfeld eerder gehoord. Dat is dan ook niet toevallig. Bedrijfshulpverlening is namelijk wettelijk verplicht en vastgelegd in de Arbowet (hoofdstuk 3, artikel 15). De Arbowet is een Nederlandse wet die regels en voorschriften bevat met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek.

Deze wet verplicht werkgevers om maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Dit omvat ook het organiseren van bedrijfshulpverlening. Hierbij is je werkgever verplicht om één of meer BHV’ers aan te wijzen. Hoeveel dit er moeten zijn, is afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de risico’s die er spelen.

Deze risico’s worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), die dus verschilt per individueel bedrijf. 

Waarom kiezen voor een BHV cursus?

Naast de wettelijke verplichting die geldt voor BHV, zijn er een aantal verschillende redenen waarom bedrijven kiezen voor een BHV cursus:

 • Veiligheid van werknemers: BHV is verplicht gesteld om de veiligheid van werknemers op de werkplek te waarborgen. Door getrainde BHV’ers te hebben, kunnen noodsituaties adequaat worden aangepakt, waardoor letsel en schade worden beperkt.
 • Snel en effectief ingrijpen: BHV’ers zijn in staat om snel en effectief in te grijpen bij noodsituaties, zoals brand, ongevallen of medische noodgevallen. Dit kan levens redden en de gevolgen van een noodsituatie verminderen.
 • Voorkomen van boetes en sancties: Niet voldoen aan de wettelijke BHV-verplichtingen kan leiden tot boetes en andere sancties vanuit de Arbeidsinspectie. Door te voldoen aan deze verplichtingen kunnen werkgevers juridische problemen voorkomen en een veilige werkomgeving creëren.

Een goede BHV organisatie binnen je bedrijf of instelling is dus essentieel voor de veiligheid van medewerkers én voorkomt ergere situaties als ongevallen uit de hand lopen. Maar hoe wordt bedrijfshulpverlening nu eigenlijk aangeleerd?

Wat leer je tijdens een BHV cursus?

Hoewel de wet geen specifieke voorschriften geeft voor de exacte inhoud van een dergelijke cursus, ligt de nadruk altijd op drie essentiële aspecten: 

 1. eerste hulp bij ongevallen;
 2. het bestrijden van brand;
 3. het ontruimen van een pand.

De focus is dus altijd gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die van vitaal belang zijn om snel en effectief te kunnen handelen in noodsituaties.

BHV cursus bij 101BHV.nl

Het vinden van de juiste BHV cursus kan, doordat de inhoud kan verschillen per aanbieder én er verschillende bedrijven zijn die een dergelijke cursus geven, dus erg lastig zijn! Wat in de praktijk echter vaak gebeurt, is dat men kiest voor een eendaagse cursus.

Op 101BHV.nl vind je een uitgebreide BHV cursus waar deelnemers worden voorbereid op alle aspecten van bedrijfshulpverlening. Met deze eendaagse cursus, leer je:

 • eerste hulp verlenen;
 • reanimeren met en zonder AED;
 • je aanmelden als burgerhulpverlener;
 • een beginnende brand blussen;
 • een ontruiming starten en begeleiden.

Met ervaren instructeurs en praktijkgerichte trainingen krijgen deelnemers zo de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief te handelen in noodsituaties.

Geen eenmalige inspanning

Door het (vele) aanbod van eendaagse BHV cursussen, is het verleidelijk om te denken dat het zorgen voor voldoende adequate bedrijfshulpverlening slechts een eenmalige inspanning is. Niks is echter minder waar! 

Volgens de Arbowet hebben bedrijfshulpverleners toegang nodig tot actuele kennis en vaardigheden. En dat is erg begrijpelijk vanwege:

 • veranderende omstandigheden binnen je bedrijf;
 • het behoud van vaardigheden en kennis;
 • relevante nieuwe ontwikkelingen.

Het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van de BHV’ers binnen een bedrijf, kan namelijk letterlijk van levensbelang zijn! Hoe vaak een opfriscursus nodig is, staat echter niet in de wet beschreven. In de praktijk zien we dat de meeste bedrijven en instellingen kiezen voor een jaarlijkse opfriscursus.

Een cursus van levensbelang

Inmiddels is het duidelijk dat een BHV cursus van onschatbare waarde is voor bedrijven en instellingen die streven naar een veilige werkomgeving en openbare ruimtes. Door deel te nemen aan deze cursus, leer je snel en effectief te reageren op noodsituaties, waardoor levens kunnen worden gered en schade kan worden beperkt. 

Meer weten over BHV cursussen? Neem dan snel een kijkje op 101BHV.nl!